2019 - 2020

Đọc thêm

Học để đi thi hay thêm yêu Lịch sử?

Tiếp nối chương trình lan toả và chia sẻ các ý tưởng dạy học đổi mới, sáng tạo đến các đồng nghiệp, TS. Hoàng Thanh Tú-Cố vấn chuyên môn nhà trường có một số tiết dạy ở các lớp, trước hết là lớp 9B và 9C.

Đọc thêm