2019 - 2020

Đọc thêm

Trường THCS Pascal tổ chức hội thảo "Đào tạo giáo viên hiệu quả" và tập huấn Phát triển chương trình

Đây là cuốn sách mà bất kì ai là giáo viên đều nên đọc. Vì vậy, đây là cuốn sách đầu tiên được Cố vấn chuyên môn chọn để tổ chức hội thảo chuyên sâu và từ đó học tập, áp dụng những điều tiến bộ, có ý nghĩa giáo dục vào bối cảnh nhà trường.

Đọc thêm

Đọc thêm

Học để đi thi hay thêm yêu Lịch sử?

Tiếp nối chương trình lan toả và chia sẻ các ý tưởng dạy học đổi mới, sáng tạo đến các đồng nghiệp, TS. Hoàng Thanh Tú-Cố vấn chuyên môn nhà trường có một số tiết dạy ở các lớp, trước hết là lớp 9B và 9C.

Đọc thêm