CLB Sao Xanh

Đọc thêm

Một ngày của CLB Sao Xanh ở Trường Pascal

Trong năm học 2019 - 2020 vừa qua, CLB sao xanh đã triển khai nhiều dự án thực tế, có tính khả thi cao. Và trong giai đoạn 2 này, CLB sẽ triển khai nhiều dự án mới như năng lượng bền vững, nước sạch, không khí, phát triển xanh. Trước mắt, CLB sẽ triển khai dự án tái chế, thu gom vỏ hộp sữa, thu gom pin cũ để xử lý bảo vệ môi trường.

Đọc thêm

Đọc thêm

Tin ảnh - Truyền hình cáp Việt Nam đưa tin về CLB sao xanh của trường THCS Pascal

Trong năm học 2019 - 2020 vừa qua, CLB sao xanh đã triển khai nhiều dự án thực tế, có tính khả thi cao. Và trong giai đoạn 2 này, CLB sẽ triển khai nhiều dự án mới như năng lượng bền vững, nước sạch, không khí, phát triển xanh. Trước mắt, CLB sẽ triển khai dự án tái chế, thu gom vỏ hộp sữa, thu gom pin cũ để xử lý bảo vệ môi trường.

Đọc thêm