Quán Quân Pascal

Đọc thêm

QUÁN QUÂN PASCAL SỐ 3 - THÁNG 9/2020

Chương trình Quán Quân Pascal số 3 lần này là phần chơi của bạn Nguyễn Nhật Anh lớp 8D và bạn Phạm Quang Tú lớp 8A. Hai người chơi đã rất xuất sắc trả lời các câu hỏi và có những phần giao lưu rất thú vị trong số phát sóng thứ 3 này. Cùng xem 2 người chơi vượt qua bao nhiêu câu hỏi trong chương trình ngày hôm nay nhé!

Đọc thêm