Sự Kiện

Đọc thêm

Bản tin tổng kết năm học 2019 - 2020 Trường THCS Pascal

Vậy là năm học 2019 - 2020 đã kết thúc với rất nhiều sự kiện, hoạt động của thầy và trò trường THCS Pascal. Trong một năm học đặc biệt, với nhiều biến cố khách quan tác động, thầy và trò nhà trường đã từng bước vượt qua khó khăn thách thức để kết thúc một năm học thành công.

Đọc thêm