Thông Báo Nhà Trường

Đọc thêm

Thông báo về việc tra cứu điểm thi, điểm trúng tuyển, thủ tục nhập học lớp 6 năm học 2020 - 2021

Mã tra cứu là số điện thoại của mẹ (ghi trong đơn đăng ký dự tuyển). Trong trường hợp Quý CMHS không ghi số điện thoại của mẹ trong đơn dự tuyển thì mã tra cứu là số điện thoại của bố hoặc là số điện thoại của người thân (ghi trong đơn đăng ký dự tuyển).

Đọc thêm